Sitemize HoşgeldinizBaşkanYatırım ve ProjelerimizİletişimFoto GaleriBasın
   

 

Beldemiz Hakkında
 

   Sultanhanı

    Anadolu'daki eski medeniyetlerden başlayarak Roma.Bizans dönemleri zamanındaki ticaret yollarının geçtiği ve durak olan önemli şehirlerin kurulduğu birim merkezdi.

    Doğudan Batıya giden bu ticaret yolları Sultanhanı'ndan geçmekteydi.Tarihi ipek yolu da buradan geçerdi.Anadolu Selçuklu devleti, Aksaray ve civarını aldıktan sonra:devlet olarak ticarete büyük önem vererek bu yol üzerinde başta Sultanhanı olmak üzere bir çok kervansaraya ve imaret yaptırmıştır.

    Sultanhanı en parlak dönemi Selçuklu zamanında yaşamıştır.Kervansarayın güneyine kurulan Çinili Köşk ve mescit yaptırılarak Selçuklu sultanlarının istirahat buyurdukları bir merkez olmuştur.

    Bununla beraber Kervansarayın hizmet ve muhafazası sağlamak için buraya güvenini kazanmış Türkmen Beyleri ve onlara bağlı obaları da buraya iskan ettirmiştir.

    Osmanlılar Döneminde bu ticaret yolunun önemini kaybetmesi ile bu yol üzerindeki hanlar ve kervansaraylar da önemini yitirmiş ve gerekli bakımları yapılmamıştır.Sadece hacıların ve küçük kervanların uğrak yeri olmuştur.Her ne kadar Derbent teşkilatının kurulmuş olması da ata yadigarı bu han harap olup gitmiştir.Osmanlı Döneminde hiç tamirat görmeyen kervansarayın Akhan gibi yok olup gitmemesi de buradaki Derbent Ağaları sayesinde olmuştur.

    Sultanhanı adını aldığı kervansarayın bakım ve restorasyonu cumhuriyet döneminde 1950-1965 li yıllar arasında yapılmıştır.

    Sultanhanı tarihi Selçuklu tarihi demektir.Sultanhanı kültürü de yine Selçuklu Kültürüdür.1083'ten bu yana Sultanhanı'nı yurt tutan Türkmenler bu kervansarayın yapımı ve imarında önemli roller üstlenmiş ve ata yadigarı bu esere bu güne kadar gözü gibi bakmışlardır.

    Anadolu'nun tozlu yollarından gelip geçen kervanların serinlediği,dinlendiği bu kervansaray'da ;hizmet etmeyi ve korumayı da görev sayan Sultanhan'lılar savaş ve çeşitli vesilelerle terk etmek durumunda kaldıkları yurtlarında daha sonra geri dönerek ata toprağından vazgeçemediklerini göstermişlerdir.

    Kim bilir bu topraklarda kimler yaşadı ?

 

 

   Coğrafi Özellikleri  

Sultanhanı'nın kuzeyinde Tuz Gölü ,batısında Konya il sınırları ,Güneyinde Karapınar ilçesi ,doğusunda Aksaray iline bağlı köy ve kasabalar bulunmaktadır.Sultanhanı beldesinde 85 tane yayla mevcuttur.Sultanhanı beldesinin 7 mahallesi bulunmaktadır.Sultanhanı Kasabamız Aksaray ovası ve Konya ovasının birleşiminde bulunmaktadır.Genel çoğrafik özellikleri olarak İç Anadolu çoğrafyasına sahiptir.Genellikle düz bir arazide bulunmaktadır.Kasabanın Güney ve Güneydoğu bölgesinde yer yer engebeli arazilere rastlanmaktadır.Kasabanın Kuzeyi ise eski bataklık arazilerine sahiptir.   Kervansaray

http://www.sultanhani.bel.tr/upload/resim/73924564616.jpg

       Türkiye'deki ve Dünya'daki en büyük kervansaraydır.Selçuklu Devleti zamanında yapılmış olan kervansaray ticaret yolları üzerinde olduğundan hem konaklama hem de ticaret yollarının güvenliğini sağlamak için Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır.Kervansaray Selçuklu Mimarisinin en mükemmel bir örneğidir.Kervansaray 4868 metrekarelik ölçüsü ile  görkeminin,heybetinin,Dünya'da tek olmasının sebebini aslında kendisi açıklamaktadır.

 

       Yazlık ve kışlık  olmak üzere iki bölümden oluşan kervansaray tipik Selçuklu mimarisinin bir örneğidir.Fakat süslemeleri,taş yapısı,sütunları mükemmel bir görkeme sahiptir.Dıştan Boyu :116,90 metre,Yazlık kısım 61,75 metre eni 49,35 metredir.Kışlık kısım ise 55,15 metre eni 32,90 metredir.

    Kervansarayın yazlık bölümünün ortasında ise bir köşk mescit bulunmaktadır.Bu mescit 4 sütun üzerine kurulmuştur.Türk yapı geleneğine göre yapılan kervansarayın giriş kapısı Doğu'ya  doğru açılmaktadır

 
 

İpek Yolu

http://www.sultanhani.bel.tr/upload/resim/69789883401.jpg

Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur.

Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, Çinlilerden ipek satın alırlardı. Ulaşım ise, daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergahı izleyen kervanlarla sağlanırdı. İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuştur. Uzak Doğu'dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. Doğu'nun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin'in Şian kentinden hareket ederek Özbekistan'ın Kaşgar kentine gelirler, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizi'ne, diğeri ile de Karakurum Dağları'nı aşarak İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırlardı. Anadolu'dan deniz yolu ile Akdeniz ve Karadeniz (Tirebolu) limanlarından veya Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa'ya giderlerdi

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolu'nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşaa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlamıştır.

 


 

 

 

 

 

 
 


 


 
 

Copyright ©2012   Belediye Başkanlığı    Designed by KC GRUP